Haluatko tehostaa tuotantoasi?

Progressum tarjoaa koko tuotannon läpi kulkevaa kehityspalvelua. Kehitystyön fokuksessa on tuotannon kapasiteetti, toimivuus ja sen tuloksentekokyky. Tuotannon johdon ja esimiesten tehtävät ovat yleensä hektisiä ja täynnä tapahtumia, työaika pirstaloituu pieniin osiin. Tuotannon kehittämiseen ja sen problematiikan syvälliseen perehtymiseen ei useinkaan ole riittävästi yhtäjaksoista aikaa tai resursseja. Progressum tarjoaa osaamista hetkellisiin tai pidempikestoisiinkin tarpeisiin. Tarjoamme palvelumme halutessanne myös riskittömästi, veloitus vain toteutuneista tuloksista.

Tuottavuus on tahdon asia!

Tuotantoprosessien tehostaminen

Miten lisätä kapasiteettia nykyisillä resursseilla

Tuotantoprosessisi teho ja tuottavuus riippuu monesta asiasta. Tiloista, laitteista, ihmisistä ja useasta muusta osatekijästä sekä näiden ohjauksesta. Prosessin optimoinnilla lisätään tuotannon kapasiteettiä nykyisellä laitteistolla ilman isoja lisäinvestointeja uusiin koneisiin. Olennaisia asioita ovat mm. tunnistaa todelliset pullonkaulat ja löytää niihin ratkaisut. Suorituskykyoptimoinnilla pullonkaulalaitteiden kapasiteettiä on pystytty nostamaan jopa kymmeniä prosentteja. Tuotannon kokonaiskapasiteettiin vaikuttaa olennaisesti myös muuttujien ja häiriötekijöiden vaikutus prosessiin. Niiden hallinnalla on suuri toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus tuotannossa. Parhaat tulokset vaativat tuekseen myös tehokkuuden mittaamista ja niiden tulosten käyttöä ohjauksessa.

Tarkista nykyisen tuotannon mahdollisuudet kapasiteetin suhteen aina ennen investointeja uusiin laitteisiin ja tiloihin.

Hyödynnä tuotantosi koko kapasiteetti!

Työmenetelmien kehitys

Kuinka saadaa työpanokset tuottamaan parhaiten

Työpisteissä saattaa aikaa kulua tekemiseen, joka ei tuo lisäarvoa tuotteelle. Työmenetelmiä tulee kehittää niin, että vähennämme turhia askeleita, liikkeitä ja muita tarpeettomia työvaiheita, jotka ovat tuottamatonta osaa työajasta. Usein nämä osat ovat myös niitä, jotka aiheuttavat ison osan päivittäisestä työn kuormittavuudesta. Rutinoitunut työntekijä ei välttämättä pysty itse näkemään toiminnassaan tai työpisteessään olevia muutostarpeita. Työpisteiden ja -menetelmien suunnittelulla saavutetaan sujuvaa ja tuottavaa työtä.

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty!

Ongelmien ratkaisu

Tuotannon haasteiden ja teknisten ongelmien ratkaisut

Progressum ratkoo myös tuotannon yksittäisiä ongelmia. Tyypillisiä tällaisia ovat esim. tuotekehityksessä tuleva tai prosessissa ilmenevä ongelma, jota ei saada ratkaistua. Laitteiden toimintahäiriöiden syiden selvittäminen sekä korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja järjestäminen ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Joskus pieniltäkin tuntuvat mutta pitkäkestoiset ongelmat aiheuttavat merkittävää hävikkiä ja tuottavuuden laskua.

Ongelmia ei kannata murehtia, ne kannattaa ratkaista!

Henkilöstön koulutus

Tuottavuuden perusteiden koulutus ja työkalut

Progressum tarjoaa kehityspalveluja niin tämän päivän, kuin myös huomisen tarpeisiin. Ostopalveluina tehtävillä kehitystoimilla on oma paikkansa. Yrityksen pitkäjänteisen menestymisen edellytykset vaativat lisäksi muutakin kuin akuutteja toimia. Kuten vanha sanonta kuuluu: kannettu vesi ei kaivossa pysy. Yrityksen oma henkilökunta, etenkin avainhenkilöt, kannattaa kouluttaa tuloksellisen toiminnan perusteiden ymmärtämiseen ja tuotannon kehittämiseen. Nämä ovat merkittäviä keinoja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Tuotannon organisoinnin, mittaamisen ja kehittämisen osaaminen varmistaa eväät pitkälle tulevaisuuteen.

Kouluta henkilöstösi tuloksentekijöiksi!